top of page

OUR PRODUCT

人可以重複一直做的事  o  後面總有一個真正的原因

 

 

對青菜的付出,它們總是很無私的回報,看見生命力,讓人內心產生自然的喜悅,讓種有機蔬菜這件事要面對的困難(如網室內50度的高溫,草長的比菜還好的窘境,永遠要與蟲害時間賽跑的壓力,三折肱還不能成良醫的病害預防) 有了支撐力。

 

 

全年性
ALL SEASONS

奶油白                    菜雪菜            黑葉白菜                 小松菜               小芥菜                    荷葉白菜         

油菜                        優愛菜            葉蘿蔔                     甜菜心               青江菜                    塔菇菜              

味美菜                    芥藍菜            廣島野菜                 皺葉白菜

夏季限定
  SUMMER

空心菜                       絲瓜                苦瓜                                秋葵                  玉米                      辣椒          

瓠瓜                          地瓜葉             白莧菜                            紅莧菜              皇宮菜                  小黃瓜

冬季限定
   WINTER

菠菜                           A菜                             菊苣                           蘿蔓萵苣                              福山萵苣                   日本茼蒿

高麗菜                       青花筍                        胡蘿蔔                       白蘿蔔                                  青花椰菜                   白花椰菜

行家典藏
 PRIVATE

Subscribe for Updates

Congrats! You’re subscribed

bottom of page